Menu

Kostel svatého Linharta

Chystáte se k novomlýnským nádržím? Projděte se také k Věstonické nádrži, kde můžete na jednom z ostrůvků spatřit kostel svatého Linharta, který byl vystavěn v polovině 13. století k založení obce Mušov a je prakticky jedinou zachovanou budovou z této obce.

Na konci 70. let museli obyvatelé ustoupit výstavbě novomlýnských nádrží a v roce 1980 byl Mušov definitivně vymazán ze seznamu obcí na území Československa. O sedm let později bylo toto místo uměle zatopeno, avšak díky úsilí památkářů zůstal zachován alespoň kostel sv. Linharta.

Ačkoliv není kostelík spojen s pevninou ani k němu nemíří pravidelná lodní doprava, naskytne se vám na něj krásný pohled z hráze mezi prostřední a dolní nádrží. Chcete-li se k němu vydat blíže, nezbývá než k němu dojet loďkou.

Vzhledem k finanční náročnosti oprav v současné době kostelík chátrá a je turistům nepřístupný. Od roku 2015 však probíhá veřejná sbírka určena k záchraně tohoto kostela.