Menu

Svatý Kopeček

Při návštěvě Mikulova byste rozhodně neměli vynechat výstup na Svatý kopeček, který je jednou z nejvýraznějších dominant celého města.

Ze samotného vrcholu kopce se vám naskytne nádherný výhled na celé město, ale také velkou část Pálavy.

Na vrchol Svatého kopečku, jenž zdobí kaple sv. Šebestiána, zvonice a Boží hrob, se dostanete po křížové cestě, která se řadí mezi nejstarší poutní místa nejen na jižní Moravě, ale také v celé České republice. Celé území bylo dokonce pro bohatý výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů vyhlášeno za přírodní rezervaci.

Při výstupu na Svatý kopeček tedy můžete spatřit například drozda zpěvného, ťuhýka obecného či ještěrku zelenou. Z vrcholu můžete následně pokračovat na vyhlídku nad vytěženým vápencovým lomem, odkud lze vidět zříceninu hradu Děvičky a Stolovou horu.

Cestou vás podrobně provede naučná stezka, která vás obeznámí s historií křížové cesty a přírodními zajímavostmi v okolí. Stezku tvoří celkem 11 informačních panelů a 20 odpočinkových míst.

Svatý kopeček