Menu

Storno podmínky ubytování

Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit smluvenou cenu. HaKro si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci zálohu 50 % z ceny ubytování. Rezervace se pro HaKro stává závaznou až po obdržení úhrady zálohy na účet penzionu.

V případě zkrácení pobytu klientem má HaKro právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu.

Penzion HaKro je oprávněný účtovat storno poplatky, a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu, v případě, že klient zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky nebo telefonicky dle následujících podmínek:
- 61 a více dní před pobytem: storno zdarma
- 30 - 60 dní 25 % 
- 29 až 15 dní 50 %
- 14 a méně dní 100 % storno poplatky z celkové kalkulované ceny.

Toto opatřební neplatí pro případ Koronaviru.